Tots els projectes

Batllegroup

Enric Batlle Client:

270 m2 Superfície:

Barcelona Situació:

Núria Vila, Alejo Bagué Fotògraf:

2008 Any:

Isabel López
Tarruella - López
Equip:

SpainContract, nº 12, p 38 Premsa: