Tots els projectes

Fundació Pasqual Maragall

Fundació Pasqual Maragall Client:

330 m2 Superfície:

Barcelona Situació:

Jordi Sarra Fotògraf:

2009 Any:

Isabel López
Tarruella - López
Equip:

Diario Design
On Diseño, nº 318, p 124
Santa & Cole
Premsa: